Mänge,kustäringugalustida,onpalju.Igaemasaabneidkaiseomapõnnileväljamõelda.Pealeveeretamisrõõmupakuvadtäringudveidisuuremalelapseleväljakutsettäppekokkulugedajapeagiproovidaneidkaliita-lahutada.

  1. Lõikavanadestteksapükstestvälja6ruutumõõtudega10x10cm.Ruududvõidlõigatakasuuremadvõiväiksemad,vastavaltsellelekujunebsinutäringusuurus.
  2. Täppideksvõidkasutadakõiksugumaterjale,niikuidasfantaasialubab.Kuikasutadvildistlõigatudvõiheegeldatudtäppe,siisõmbleneednüüdruutudele.Selliseltvalmistatudtäpidonmadaladegasegahiljemkülgedeõmblusmasinagakokkuõmblemist.Nööpe,pärleidjateisikõrgemaidtäppeonparemlisadasiis,kuitäringuküljedonennekokkuõmmeldud.NB!Täppidepaigutamiselkehtibreegel,ettäringuvastaskülgedesummaon7.
  3. Nüüdõmbleruududomavahelkokku.Õmblusedteevägahoolikalt,etlapsneidmängideslahtieitõmbaks.Jätaavatuksainultükskülgningpärastõmblemistkeeratööõigetpidi.
  4.  Kõristikspanenatukeriisiterasidvõipärlikesiüllatusmunatopsisisse.Tõmbamunaühenduskohtkleeplindigaüle,siiseipääsesinnaniiskussisse,kuitäringutonpestavaja.
  5. Etmänguasiveeredeskrõbiseks,asetatahakile(vatiinvmtäitematerjalhoiabsedahästipaigas).Sellekslõikavõivoldikilekottsellisessemõõtu,etsaadselleasetadakahetäringuküljevastu.NB!Kiletkasutaainultmõneruudupuhul,sestmuidueipääseniiskuspärasttäringupesemistvälja.
  6. Alustatäringutäitmist:kõristiasetatäringukeskele.Täitmiselõppedesõmbleservsalapistegakokku.
  7. Kuisoovid,võidtäringukülje­õmblusedparemavormiandmiseksjakaunistamisekskäsitsipaaripistegaläbiõmmelda.