Põltsamaalt pärit Ülle (36) jõudis Kairosse suure ringiga. Ta õppis New Yorgis kultuuriantropoloogiat, arheoloogiat ja ajalugu ning tema huvi Lähis-Ida vastu ulatub tagasi juba keskkooliaega.

Tarek (39) töötas sellal Microsoftis programmeerijana sõprade ringis alanud tutvusest kasvas välja armastus. Tarek meenutab soojalt: “Kui Üllega kohtusin, võtsid tema energilisus, elurõõm ja sõltumatus jalust nõrgaks. Ta tundis Egiptuse ajalugu ja kultuuri ning panin tähele, kui sihikindel ta oli – teadis, mida tahab ning mis alal töötada soovib.” Ülle lisab, et küllap saatuse sõrm oli mängus: “Kui sul on huvi teatud kultuuri vastu, siis saatuse tahtel satuvad su eluteele õiged inimesed, kes on sellest piirkonnast.”

Nii leppis paar kokku, et kui Ülle on ajaloomagistri kraadi kätte saanud, kolitakse Tareki kodulinna Kairosse. Üllel polnud kolimise suhtes kahtlusi: USAs elatud ajal oli ta kokku puutu­nud paljude kultuuridega ja teda paelus mitmekülgne keskkond. Ühest suurlinnast teise kolimine polnud liigne kontrast. “Olin enne Kairot külastanud ja teadsin, kuhu lähen.”