Perekonnaseaduse kohaselt on lahkuläinud vanematel võrdsed õigused ja kohustused ning neil on lapse suhtes ühine hooldusõigus. See tähendab, et neil on õigus hoolitseda lapse eest (isikuhooldus) ja tema vara eest (varahooldus) ning otsustada lapsega seotud asju. Lisaks on hooldajal kohustus ja õigus last kasvatada, tema heaolu eest hoolitseda ja määrata tema viibimiskohta. Seega peavad lahkuläinud vanemad lapse kolimise välisriiki otsustama ühiselt.

Suhtluskord lihtsustab elu

Probleemi pole, kui vanemad on ühel nõul, et laps kolib koos ühe vanemaga välismaale. Seaduse järgi on lapsel ka välismaal elades õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga ning mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega.

Vanemad aga peaksid sõlmima suhtluskorra kokku­leppe, kus nad kirjeldavad, kuidas laps hakkab suhtlema Eestis elava vanemaga. Samuti täpsustama, kus ja millal kohtumised toimuvad ning kes ja kui suures ulatuses tasub lapse reisikulud.