Sugudevaheline lõhe matemaatika­oskustes on jõudsalt vähenemas. Teadusuuringud olid seni veenvalt näidanud, et naised on matemaatikas nõrgemad. Osa teadlasi on pidanud seda sünni­päraseks erinevuseks.

Suurbritannia Duke University värske uurimus, milles osales 320 000 üliõpilast, näitab, et lõhe meesta ja naiste matemaatika­oskuste vahelt on kadumas. Kui 1980ndate alguses oli selles valdkonnas ühe tipptasemel naise kohta 13 meest, siis 35 aastaga on vahe üllatavalt kiiresti vähenenud ning nüüd on suhe 1:2,7. Sedavõrd kiiret muutust lühikese ajaga saab põhjendada vaid muutustega ühiskonnas ja suhtumises naistesse.

Allikas: Intelligence