Nii nagu teiste elukutsete puhul, on ka advokaatide tasud väga mitmes hinnaklassis. Kui taskukohase hinnaga sobivat advokaati siiski leida ei õnnestu, on isikul õigus taotleda kohtusse pöördumiseks advokaati riigi kulul ehk saada riigi õigusabi. Selle eesmärk ongi tagada, et kvaliteetne õigus­teenus oleks kättesaadav igale isikule.

Mis on riigi õigusabi?

Riigi õigusabi seisneb selles, et isikut nõustab ja esindab õigusvaidluses Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat riigi kulul. Õigusabi andmise vajaduse otsustab isiku taotluse alusel kohus, kuid advokaadi määrab advokatuur. Näiteks 2014. aastal määrati riigi õigusabi advokaat kokku 16 110 korral.

Riigi õigusabi antakse isikule, kelle elukoht on Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on Eesti või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

Kellel on õigus saada riigi õigusabi?

Seda saab inimene, kel pole raha, et tasuda asjatundliku õigus­teenuse eest, või kes suudab tasuda üksnes osaliselt või osamaksetena. Samuti inimene, kelle majanduslik seisund ei võimalda pärast õigusteenuse eest tasumist lihtsat toimetulekut. Erandina määratakse perekonnaasjades riigi õigusabi advokaat lastele.