Laps iseseisvalt talu müüa ei saa, kuid teatud tingimustel võivad seda teha ta vanemad.

Iga inimene, sealhulgas laps, võib olla pärijaks, omada vara, olla lepingu osapooleks. Seevastu isiku teovõime – võime teha iseseisvalt varalisi tehinguid – kohe sünniga veel ei alga. Ala­ealisel on piiratud teovõime, sest Eestis kehtiva õiguse järgi saab laps täieliku teovõime 18aastaseks saamisel. Kuigi laps võib omada vara, ei saa ta teha tehinguid sellega iseseisvalt, vaid esindaja kaudu. Alaealise seadusjärgse esindamise õigus on tema hooldusõiguslikul vanemal või vanemate puudumisel kohtu määratud eestkostjal.

See aga ei tähenda, et esindajal on õigus omatahtsi otsustada lapse vara üle. Enamik lapse varaga tehtavaid tehinguid kehtib üksnes juhul, kui vanem on saanud selleks enne kohtult nõusoleku. Kohus annab tehinguks nõusoleku üksnes siis, kui leiab, et tehing on vajalik lapse huvides. Kasutamata ja laguneva hoone müümine koos müügist saadava raha hoiustamisega lapse kontole võiks olla lapse huvides, sest vastasel juhul võib vara väärtus väheneda. Seejuures vanemaga või vanema lähedasega tehingu tegemiseks määrab kohus objektiivsuse huvides ala­ealisele erieestkostja, arvestades alaealise usaldust tema vastu. Mis tahes tehingul lapse varaga peavad vanemad ilmutama samasugust hoolt, nagu nad tavaliselt ilmutavad oma asjades. Mis tähendab muu hulgas ka seda, et lapsele varalist kahju tekitades peavad nad selle kahju lapsele hüvitama.