Tallinna kesklinnas elava Kristi Stahli (28) pere kuueelarves on lasteaed “auväärsel” teisel kohal. Pesamuna Lili Lee (2,5) käib sõimerühmas, tema kohatasu on 52 eurot ja 46 senti kuus ning toiduraha 1 euro ja 65 senti päevas. Keskelt­läbi kulub tütre lasteaiatasudeks 75–85 eurot kuus, olenevalt sellest, mitu vaba päeva kodukontoris töötav ema saab talle võimaldada. Kui lapse puudumisest aegsasti teatada, siis tehakse toidu­raha osas järgmisel kuul tasaarveldus.

Lasteaias käib ka nelja-aastane Leon. Kohatasu on tal sama mis õelgi, kuid kõhuke suurem ja toiduraha küsitakse 2 eurot ja 12 senti päevas – kokku 85–95 eurot kuus. Mõlema lapse lasteaiakuludeks läheb Kristil ja ta abikaasal Kauril (27) iga kuu 180 eurot. Lisaks vanema lapse maadlus­trenn lasteaias pärastlõunasel ajal – 25 eurot kuus. Pisemaid summa­sid nõuab rühmaga kinos, teatris ja muuseumis käimine, kokku umbes 15 eurot kuus. Sügiseti korjatakse kummaski rühmas 10 eurot rühmaraha jooksevkuludeks. Ja mõistagi tühjeneb pere eelarve üksjagu ka laste jõulupidude ajal.

Vaid kodulaenule kulub Stahlide peres veel rohkem raha. Nii kommunaalarved kui ka auto kütusekulu on odavamad kui lasteaiateenus, rääki­mata sidekuludest (telefon, telekas, internet).

Sügisel tahtsid mõlemad lapsed minna kunstiringi – kuumaksumus 20 eurot. “Paari kuu pärast loobusime sellest, sest leidsime, et 30 minuti eest nädalas nii palju maksta on liig. Parem meisterdame ise kodus,” räägib Kristi. “Leon käib siiski lasteaias maadlus­trennis, kus talle väga meeldib.”

Emale tundub, et lasteaia tasulistes ringides käivad aktiivsemate vanemate lapsed. Ja lapsed, kes omavahel paremini läbi saavad. Muidu on ju igav rühmas olla, kui sõbrad huviringi lähevad – ringid toimuvad tavaliselt kella nelja paiku, kui enamik lapsi veel aias on. “Kindlasti leidub ka neid, kes küll tahaksid ringides käia, aga rahalistel põhjustel on sunnitud loobuma,” oletab Kristi. Lapsed, kelle vanematel selleks raha pole, jäävad rühma ja peavad leppima kaaslaste õhinal jagatud muljetega.