“Kui lapsel on läbi loetud 500 raamatut, annan talle ise 500 eurot, et ta saaks osta nutiseadme,” lubab meie ajakirjas maadlustreener Martin Plaser. “Kes on 500 raamatut läbi lugenud, seda nutiseade enam ei kontrolli.” Vot selle nipi võtame ka oma peres kasutusele! Mitu raamatut peab poeg läbi lugema, selle üle veel arutame, sest mõnele tegelasele pakub ka saja teose lugemine tegevust heaks mitmeks aastaks.

Kas on ikka hea mõte sõlmida lastega motivatsiooni tõstvaid kokkuleppeid, kus vahetuskaubaks on raha teenimine või nutiseadmete kasutamine? Aga miks mitte? Elame ju maailmas, kus paljugi on materiaalsetele suhetele üles ehitatud.

Vanema asi on anda lapse tegevustele suund ja seada piire ning tekitada tema ellu neist tulenev rütm. Sellest on jaanuarikuu ajakirjas juttu mitmes artiklis ja mitmel moel. Enda pere kogemusest waldorfkooliga räägib näitleja Maarja ­Jakobson. Waldorf­koolid peavad kindlat rütmi oluliseks – vastu­pidiselt ette­kujutusele, et neis õppeasutustes on kõik lubatud.